Our Executive Team

Ryan Geick
President

Sue Geick
Vice President

Erika Vecchio
Treasurer

Keri Simm
Secretary

Kim Whitmore
Member at Large